privacybeleid

Producten

Kwaliteiten

  • Altijd goed bereikbaar
  • Vele modellen in het assortiment
  • Exclusieve urnen
  • Juiste prijs kwaliteit verhouding

Dit is het privacy statement van F.J. van Leeuwen Natuursteen V.O.F. (KvK 56748116), gevestigd op onderstaand adres:

Zijveld 85A 6658 KV Beneden-Leeuwen Nederland Tel: 0487-591880 Emailadressen: info@vanleeuwennatuursteen.nl grafwerk@vanleeuwennatuursteen.nl info@urn-steen.nl

Websites: www.vanLeeuwenNatuursteen.nl www.urn-steen.nl

Wij leveren producten vervaardigd uit verschillende soorten natuursteen. Deze producten zijn in te delen in de 2 productgroepen bouwwerk en grafwerk. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens verkrijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. F.J. van Leeuwen Natuursteen V.O.F. respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Persoonsgegevens en gegevensverwerking Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van u nodig. Als u bij ons een offerte aanvraagt of producten bij ons koopt op bestelling, worden afhankelijk van de door ons uit te voeren handeling naam, (e-mail)adres en telefoonnummer opgeslagen.

Die gegevens worden uitsluitend gebruikt voor diensten waarom u specifiek heeft gevraagd, bijvoorbeeld wanneer u een offerte aanvraagt en/of een bestelling bij ons doet.

F.J. van Leeuwen Natuursteen V.O.F. verwerkt alleen identiteitsgegevens.

Identiteitsgegevens Dit zijn gegevens die wij kunnen noteren tijdens het maken van offertes en/of het uitvoeren van bestellingen: – Naam – Adres – Postcode – Woonplaats – E-mailadres – Telefoonnummer – Mobiele telefoonnummer

Niet in alle gevallen noteren wij alle hierboven genoemde gegevens. Wij noteren alleen die gegevens die wij nodig hebben voor de uit te voeren handelingen.

De gegevens gebruiken we om een offerte te kunnen maken of uw bestelling te verwerken.

Naam, adres, woonplaats gegevens worden gevraagd voor het maken van de offertes/orders.

Het telefoonnummer gebruiken we voor rechtstreeks contact met u als klant voor vragen en updates omtrent de offerte, order of vorderingen van het te leveren product.

Uw e-mailadres gebruiken we voor het versturen van de offerte, orderbevestiging en verdere communicatie omtrent de vordering van het te leveren product.

Het e-mailadres dat u aan ons doorgeeft, wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Uw gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en zullen we ook niet verstrekken aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Doelen en gegevensverwerking

Hieronder wordt aangegeven voor welke doel(en) F.J. van Leeuwen Natuursteen V.O.F. uw gegevens verzamelt. F.J. van Leeuwen Natuursteen V.O.F. heeft de volgende gespecificeerde doelen voor ogen met het verwerken van je gegevens: Identiteitsgegevens verwerkt F.J. van Leeuwen Natuursteen V.O.F. voor administratieve doeleinden, zoals:

het maken en versturen van offertes het verwerken van bestellingen de bezorging van bestellingen op het door u gekozen afleveradres klantcontact per email of via het contactformulier via de website het versturen van brieven

Beveiligde pagina’s

Op onze website zijn de pagina’s beschermd, waardoor je gegevens versleuteld worden verzonden en het onmogelijk is voor derden om je gegevens te zien.

Herkomst van gegevens

De gegevens die F.J. van Leeuwen Natuursteen V.O.F. verwerkt, worden verkregen van u zelf. In geval van het afhalen van grafmonumenten kunnen de gegevens worden verkregen via begrafenisondernemers of begraafplaatsbeheerders. In geval van bouwwerk kunnen de gegevens afkomstig zijn van de persoon die u ingeschakeld heeft voor het bestellen van bouwproducten die door ons geleverd gaan worden, zoals bijv. uw aannemer of installateur.

Verstrekking van gegevens

F.J. van Leeuwen Natuursteen V.O.F. verstrekt uw gegevens niet aan derden, behoudens voor zover wet en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze privacy policy omschreven doelen gebruikt.

Bewaartermijn

De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden gebruikt of zoveel langer als nodig is gelet op een wettelijke bewaarplicht (zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht van 7 jaar). Dat wil zeggen dat de gegevens direct worden verwijderd, zodra niet langer noodzakelijk is dat deze gegevens bewaard moeten worden voor het doel waarvoor ze worden gebruikt.

Beveiliging

De gegevens worden door middel van passende technische en organisatorische maatregelen door ons beveiligd.

AVG-privacy rechten voor u als klant

Het recht op inzage in de op u betrekking hebbende persoonsgegevens. Het recht om de betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Je kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met de wet worden verwerkt. Het recht om u tegen verdere verwerking te verzetten als deze is gebaseerd op het ‘algemeen belang’, een ‘gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke’, of als daarbij sprake is van direct marketing. Het ‘recht om vergeten te worden’, oftewel om de verantwoordelijke te verplichten om alle op u betrekking hebbende persoonsgegevens te wissen als (verdere) verwerking inbreuk maakt op de wet. Het recht om verdere verwerking tijdelijk te schorsen in een aantal omstandigheden. Het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Het recht op gegevensoverdracht (oftewel dataportabiliteit). Het recht om persoonsgegevens over te dragen. U kunt hiervoor contact met F.J. van Leeuwen Natuursteen V.O.F. opnemen.

Indien u gegevens laat verwijderen, zullen wij niet in alle gevallen meer in staat zijn u de service te bieden die noodzakelijk is.

Beveiliging

Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft F.J. van Leeuwen Natuursteen V.O.F. verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Wijzigingen

F.J. van Leeuwen Natuursteen V.O.F. kan tussentijds zonder voorafgaande kennisgeving deze privacy statement aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze privacy statement toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op.

Heeft u een vraag? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Neem vrijblijvend contact op